دی ۲۱, ۱۳۹۲ محمدعلی 0دیدگاه

بازاریابی در هر کسب و کار با هر مقیاس میتواند یکی از پیچیده ترین قسمت آن باشد ، تصمیم گیری در مورد انتخاب روش و یا تخصیص بودجه و یا حتی پیاده سازی آن از سختی های این مساله میباشد ، اکثر کسب و کارها برای بازریابی خود از کمپین های ارسال ایمیل استفاده میکنند که تحقیقات و آمار ها نشان میدهد در اکثر مواقع تنها در حدود ۳۰% از این ایمیل ها خوانده میشوند و این بدین معناست که از هر ۱۰۰ ایمیل ارسالی ، ۷۰ ایمیل حتی بدون اینکه باز شود به سطل آشغال منتقل میشوند و یا…