بهمن ۱۰, ۱۳۹۲ محمدعلی 0دیدگاه

بُعد زمان با ارزش ترین بعد زندگی هر فردی است ، بر مبنای این مساله که بخواهیم فقط تنها ۸ ساعت و یا کمتر را به کار و فعالیت اقتصادی اختصاص بدهیم لازم است که بر تک تکِ لحظات آن مدیریت داشته باشیم ، تجربه شخصی که من در اکثر جلسات با موضوعات و اماکن مختلف داشته ام این بوده که زمان زیادی صرف حاشیه ها میشود تا به مساله اصلی پرداخته شود و شاید حتی زمان برای رسیدن به مساله اصلی کم بیاید ، حال این را در نظر بگیرید که بخواهید با یک فرد پر مشغله جلسه داشته…