اسفند ۲۵, ۱۳۹۲ محمدعلی 0دیدگاه

چند وقتِ پیش به طور اتفاقی در جریان درگیری یک کارمند با مدیر خودش قرار گرفتم از آنجائیکه که هم در مورد مدیر و هم کارمند شناخت داشتم در مساله دخالت کردم و پس از صحبت و بررسی متوجه این شدم که علت درگیری این است که مدیر از ارتباط کارمند با رئیس خودش ناراحت شده و او را توبیخ کرده است این مساله کافی بود تا بخواهم این مطلب را بنویسم و از مشکلاتی که مدیران بی تجربه میتوانند در یک مجموعه ایجاد کنند بگویم . قبل از اینکه بخواهم مطلب را شروع کنم ذکر این نکته را لازم…