دی ۲۲, ۱۳۹۲ محمدعلی 0دیدگاه

شاید ۱۴ سال پیش پل آلن فکر نمیکرد که روزی طرح شکست خورده اش در جایی دیگر از این دنیا طرفدار پیدا کند و بر اساس آن طرح های دیگری ایجاد شود ، ۳ سال پیش سایت تخفیفان به همت خانم دانشور ایجاد شد و این اولین تجربه خرید گروهی در ایران بود ، پس از تخفیفان به فاصله کمتر از یک ماه سیر صعودی تولد سایت های خرید گروهی شکل گرفت و رقابت این رقبای تازه به ایران رسیده شروع شد. هر چند در این کارزار رقابت تغییرات زیادی در اساس این طرح یعنی خرید گروهی ایجاد شد اما…