بهمن ۱۷, ۱۳۹۲ محمدعلی 0دیدگاه

قصد داشتم من باب این مساله مطلبی بنویسم که شروعی برای مطالب آتی باشد اما کمبود زمان و وجود مطالب بسیار در این زمینه باعث شد تا تنها به معرفی چند منبع در باب این موضوع بسنده کنم که امیدوارم مطالعه آن پیش زمینه مناسبی برای پیگیری مطالب آتی باشد . کارآفرینی از ویکی پدیا کار آفرینی چیست ، از خانه کار آفرینان ایران کار آفرین کیست ، از سایت دانشگاه شیراز