تکنیک های بازی‌وار سازی سعی بر این دارند که در خواسته های طبیعی افراد نظیر رقابت و پیشرفت نفوذ کنند و او را محصور خود نمایند استراتژی اصلی بازی‌وار سازی دادن پاداش به افراد در مقابل انجام کارهای مورد نظر است . که در دنیای بازی میتوان از پاداش هایی نظیر مدال ، پرشدن نوار پیشرفت ، سِمَت و یا در دنیای واقعی تشویق ، پاداش نقدی و … استفاده کرد . در این مطلب قصد دارم به صورت تیتر وار به همراه یک توضیح کوچک به دو تکنیک بازی وار سازی اشاره کنم ،دو تکنیک از اصلی ترین تکنیک های این مبحث .

مسابقه برگزار کنید

مسابقه یک عنصر مهم در بازی های واقعی است که می تواند در بازی‌وار سازی انجام کارهای مورد نظر استفاده شود ، شما میتوانید مسابقه طراحی کنید و در قبال انجام کارها و یا گروهی از کارها پاداش بدهید و ترتیبی اتخاذ کنید که سایر کاربران (کارمندان) از این مساله مطلع شوند به این ترتیب میتوانید حس رقابت ایجاد کنید .

کار در کنار بازی

روش دیگر بازی‌وار سازی این است انجام وظایف موجود همراه با حسی شبیه به بازی باشد برخی از تکنیک های مورد استفاده در این روش عبارتند از اضافه کردن موارد انتخابی ، آموزش، افزایش چالش و یا اضافه کردن روایت .