Minicron به منظور تکمیل کردن cron و مدیریت ، کنترل ساده تر وظایف (Cron Jobs) ایجاد شده است ، این نرم افزار از دو قسمت CLI و Hub تشکیل شده است که CLI بر روی سرور نصب میشود و کارها را در موئد های مقرر انجام میدهد و گزارش انجام آن ها را به قسمت Hub ارسال میکند ، این قست از برنامه نقطه مرکزی سیستم است میتواند از CLI مختلف داده دریافت کند و بر اساس آن ها گزارش ارائه کند . این یک ابزار خوب برای Admin هایی است که مقدار زیادی Cron Jobs در سرور خود تعریف کرده اند .

اطلاعات بیشتر