دی ۲۳, ۱۳۹۲ محمدعلی 0دیدگاه

۱% میمیرند ۳% جابجا میشوند ۵% تحت تاثیر قرار گرفتن ۹% پیشنهاد بهتر ۱۴% مسائل غیر قابل حل ۶۸% بی اعتنایی این اعداد را به خاطر داشته باشید تا بعدا” بیشتر به بررسی آنها بپردازیم